โครงการพระราชดำริ ฝนหลวงให้ปวงประชา


               หลายโครงการที่ร.9 ช่วยเหลือและสอนให้เราเข้าใจถึงความพอเพียง และการนำมาใช้ และคำสอนเหล่านี้จะอยู่ในใจคนไทย ตลอดไป..