สวนสนุกดรีมเวิลด์ ปิดให้บริการในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560
สวนสนุกดรีมเวิลด์ ปิดให้บริการในวันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 ซึ่งเป็นวันพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และเปิดให้บริการตามปกติ ในวันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560