8 สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จ.ปทุมธานี และ ค้นหาทั่วโลก

สถานที่จัดพิธีถวายดอกไม้จันทน์ จ.ปทุมธานี


1 พระเมรุมาศจำลอง สนามกีฬากองทัพอากาศ(ธูปเตมีย์) ลำลูกกา ปทุมธานี ไทย

2 พระเมรุมาศจำลอง หน้าศาลากลางจังหวัดหลังเก่า อำเภอเมือง ปทุมธานี ไทย

"พระเมรุมาศจำลอง"

ณ ศาลากลางเก่า อ.เมืองปทุมธานี

cr. Wethaka Submuk


3 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง หอจดหมายเหตุแห่งชาติ คลองหลวง ปทุมธานี ไทย

4 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง วัดมูลจินดาราม ธัญบุรี ปทุมธานี ไทย

5 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง วัดบัวแก้วเกษร ลาดหลุมแก้ว ปทุมธานี ไทย

6 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง วัดสุวรรณบำรุงราชวราราม ลำลูกกา ปทุมธานี ไทย

7 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง วัดโบสถ์ สามโคก ปทุมธานี ไทย

8 ซุ้มถวายดอกไม้จันทน์ขนาดกลาง วัดบึงบาประภาสะวัต หนองเสือ ปทุมธานี ไทย