แอปฯอสม.ออนไลน์ เปิดใช้ ณ รพ.สต.บ้านเกาะ ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา

พนักงานจิตอาสาเอไอเอสภาคใต้ ลงพื้นที่สอนการใช้งานแอปฯ อสม.ออนไลน์ พื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนใต้ ณ รพ.สต.บ้านเกาะ ต.ท่าธง อ.รามัน จ.ยะลา โดย ผอ.อุสมาน เล๊ะนุ ให้ความสนใจใช้งานแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ อย่างดีเยี่ยม เป็นการส่งเสริมให้ชาว อสม.บ้านเกาะ เป็นสมาร์ท อสม.4.0

Cr https://www.facebook.com/aorsormor/posts/1457515881037255