เมืองกว่างโจวภูมิใจความสามารถในการแข่งขันของเมืองได้รับเสียงตอบรับอย่างดียิ่งในวัน "World Cities Day"

     เมืองกว่างโจว ประเทศจีน รับหน้าที่เจ้าภาพในการจัดกิจกรรมต่างๆเนื่องในวัน 2017 World Cities Day ที่จัดขึ้นภายใต้ธีม "เมืองแห่งธรรมาภิบาลเชิงนวัตกรรมที่เปิดกว้าง" โดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเมื่อวันที่ 31 ตุลาคมที่ผ่านมา

 

     จีนได้ส่งเสริมงานกิจกรรมเนื่องในวัน World Cities Day มาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2556 แล้ว วัน World Cities Dayถือเป็นวันแรกเริ่มของวันสากลหรือ International Day ที่จัดขึ้นภายใต้ธีมของเมืองต่างๆ โดยมีเป้าหมายที่จะดึงความสนใจมากยิ่งขึ้นจากประชาคมสากลมายังการพัฒนาเมืองระดับโลก เพื่อที่จะสนับสนุนการพัฒนาอย่างยั่งยืน ยกระดับความร่วมมือในระดับสากลและสร้างเมืองที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม น่าอยู่อาศัย สะดวก และสามัคคีกลมเกลียวกัน

 

     เวทีการประชุม World City Competitiveness Forum ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมหลักของวัน World Cities Day ที่เปิดฉากขึ้นเมื่อวันที่ 30 ตุลาคมที่ผ่านมา และยังได้มีการเผยแพร่รายงานความสามารถในการแข่งขันของชุมชนเมืองระดับโลก ปี2560-2561 หรือ Global Urban Competitiveness Report 2017-2018 ด้วยเช่นกัน รายงานดังกล่าวจัดทำขึ้นโดยสถาบันสังคมศาสตร์จีน (CASS) ศูนย์เพื่อการตั้งถิ่นฐานมนุษย์แห่งสหประชาชาติ (UN-Habitat) และผู้เชี่ยวชาญด้านความสามารถในการแข่งขันของเมืองระดับโลกอีกมากมาย ด้วยระบบดัชนีของความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจและความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืนของเมือง เมืองต่างๆกว่า 1,000 เมืองจึงถูกนำมาวัดและจัดอันดับ สำหรับประเทศจีนนั้น เมืองถึง 9 เมืองติดอันดับท็อป 100 ของเมืองที่มีความสามารถในการแข่งขันอย่างยั่งยืน และอีก 21 เมืองติดอันดับท็อป 100 ของเมืองที่มีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจ

 

     ศาสตราจารย์ อี้ เผงเฟย ผู้อำนวยการของศูนย์แห่งเมืองและความสามารถในการแข่งขันของสถาบันสังคมศาสตร์จีน และหัวหน้านักเศรษฐศาสตร์ด้านเมืองของโครงการร่วมระหว่าง CASS-UN-HABITAT ชี้ว่า เมืองต่างๆในจีนที่กว่างโจวเป็นตัวแทนของเมืองที่ได้รับการจัดอันดับเป็นพิเศษ ในฐานะที่เป็นหัวหอกของเมืองระดับชาติที่เปิดกว้างและได้รับการปฏิรูปของจีนและยังเป็นหนึ่งในเมืองที่น่าอยู่อาศัยมากที่สุดแห่งหนึ่ง เมืองกว่างโจวหรือนครแห่งดอกไม้ได้ติดอันดับท็อป 20 ของเมืองที่มีความสามารถในการแข่งขันทางเศรษฐกิจเป็นครั้งแรก โดยรั้งอันดับที่ 15


     ศาสตรจารย์ลี่ กล่าวว่า ปัจจัยบ่งชี้เศรษฐกิจของเมืองต่างๆในจีนนั้นสอดคล้องกับการปรับปรุงในเรื่องการเปิดกว้างของจีน โดยการเชื่อมโยงกันระหว่างจีนและประเทศต่างๆนั้นมีความใกล้ชิดกันมากยิ่งขึ้น ด้วยเศรษฐกิจที่ขยายตัว ส่งผลให้กว่างโจวยังคงอยู่ในแนวหน้าของจีนและเวทีโลก สิ่งเหล่านี้ชี้ให้เห็นว่า การพัฒนาอย่างยั่งยืนสามารถบรรลุผลได้ที่กว่างโจว


     หวาง เมิงกุย รัฐมนตรีกระทรวงการพัฒนาที่อยู่อาศัยและเมือง-ชนบทของจีน กล่าวว่า นับตั้งแต่ที่ได้มีการนำนโยบายการปฏิรูปและเปิดกว้างมาใช้เมื่อปี 2521 จีนมีความก้าวหน้าในเรื่องการพัฒนาเมืองด้วยขอบเขตที่ใหญ่ที่สุดและรวดเร็วที่สุดในโลก จำนวนเมืองก็เพิ่มขึ้นจาก 193 เมือง สู่ 657 เมือง ในขณะเดียวกับระบบสาธารณูปโภคในเมือง บริการสาธารณะ และความแข็งแกร่งของการผนวกรวมเมืองเข้าด้วยกันนั้นก็ดีขึ้นด้วยเช่นกัน ปัจจุบัน แพลตฟอร์มที่ครอบคลุมในด้านการปรับปรุงเรื่องการเปิดกว้างและยกระดับการสื่อสารระหว่างจีนและประเทศอื่นๆก็มีพร้อม จากอานิสงส์ของโครงการเส้นทางสายไหม (Belt and Road) ซึ่งตนเองหวังว่า ประชาคมสากลจะสามารถทำงานร่วมกันเพื่ออนาคตที่สดใส

 

     ทางด้านโจอัน คลอส รองเลขาธิการของสหประชาชาติและผู้อำนวยการของ UN-Habitat กล่าวถึงความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ของจีนในเรื่องของการพัฒนา และมองว่า ประสบการณ์ของจีนชี้ให้เห็นว่า การพัฒนาเมืองที่ได้มีการวางแผนมาเป็นอย่างดีสามารถกระตุ้นการพัฒนาเศรษฐกิจได้ โดยเฉพาะการพัฒนาเมือง ขณะที่จีนเองก็ได้ใช้มาตรการด้านนวัตกรรม ซึ่งมีมูลค่าเป็นอย่างยิ่งแก่การอ้างอิง

 

     ในฐานะที่กว่างโจวรับบทเจ้าภาพงานวัน 2017 World Cities Day ทางเมืองจึงได้ใช้นโยบายที่อิงกับมนุษย์ รวมทั้งสร้างสรรค์รูปแบบในการบริหารจัดการเมือง โดยนโยบาย "River Chiefs" ที่กว่างโจวได้นำมาใช้ ตลอดจนข้อเท็จจริง 10 รายการเกี่ยวกับชีวิตความเป็นอยู่ ซึ่งปรากฎให้เห็นผ่านสายตาของกลุ่มผู้เชี่ยวชาญจากนานาประเทศที่ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้


     เหวิน กัวฮุย นายกเทศมนตรีกว่างโจว กล่าวว่า กว่างโจวนั้นได้ใช้นโยบาย "วางแผนก่อนเป็นอันดับแรก" หรือ "Planning First" เพื่อดูแลให้เมืองสะอาด ปลอดภัย และเป็นระเบียบ


     อาร์ทูโร ลอเรนโซนี รองนายกเทศมนตรีเมืองปาดัว ประเทศอิตาลี กล่าวว่า ตนเองได้เห็นสิ่งมหัศจรรย์มากมายในกว่างโจว ซึ่งเป็นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานและยังมีภูมิหลังที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้น ประสบการณ์ของกว่างโจวในเรื่องการบริหารและดูแลเมือง จึงเป็นประเด็นที่สร้างแรงบันดาลใจให้กับรองนายกเทศมนตรี

 

     กิจกรรมต่างๆที่จัดขึ้นเนื่องในวัน 2017 World Cities Day ซึ่งจัดขึ้นโดย UN-Habitat และรัฐบาลมณฑลกวางตุ้ง และรัฐบาลกว่างโจวเป็นผู้ดูแลและให้การรับรองนั้น มีแขกเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 380 ราย ได้แก่ เจ้าหน้าที่ นายกเทศมนตรี ศาสตราจารย์ และนักวิชาการจากกว่า 40 ประเทศ 


     ที่มา: เทศบาลเมืองกว่างโจว


     ลิงค์ดาวน์โหลดรูป http://asianetnews.net/view-attachment?attach-id=299773 


     AsiaNet 70830