ร่วมสัมผัสงานแสดงนวัตกรรมแห่งรายละเอียดจากเอปสัน


ร่วมสัมผัสงานแสดงนวัตกรรมแห่งรายละเอียดจากเอปสัน พร้อมร่วมรับฟังงานสัมมนาที่จะช่วยผลักดันแนวคิดการต่อยอดธุรกิจของคุณให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น พร้อมชมนวัตกรรมสินค้าเอปสันพร้อมลงทะเบียนสำรองที่นั่งงานสัมมนาฟรีได้ที่ goo.gl/1NZEEG 7-8 พฤศจิกายน 2560

Eden Zone@Central World


7 พฤศจิกายน 2560

13:00 – 15:00 น.

สัมมนาหัวข้อ “ขยายขีดความสามารถสู่ Smart Factory รองรับ Thailand 4.0”

โดย คุณชัยรัตน์ บรรเทาทุกข์ ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกเทคโนโลยีหุ่นยนต์ ศูนย์เทคโนโลยีการผลิตอัตโนมัติและหุ่นยนต์

16:00 – 18:00 น.

สัมมนาหัวข้อ “From creative content to perfect visual mapping”

โดย คุณปณิธดา คล้ายมณี กรรมการผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ บริษัท ซีเอ็มโอ จำกัด (มหาชน)


8 พฤศจิกายน 2560

13:00 – 15:00 น.

สัมมนาหัวข้อ “องค์กรยุคใหม่ใส่ใจการประหยัดต้นทุน”

โดย คุณปฐม อินทโรดม ที่ปรึกษาสมาคมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศไทย

16:00 – 18:00 น.

สัมมนาหัวข้อ “บินไปกับโดรนผ่านมุมมองแว่นอัจฉริยะ”

โดย คุณชนินทร์ มโนชนญากร กรรมการผู้จัดการ และผู้ร่วมก่อตั้ง บริษัท แฟนธอม (ประเทศไทย) จำกัด