ธอส. ถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2560 ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จ.อยุธยา

 

สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานผ้าพระกฐินให้ธนาคารอาคารสงเคราะห์ นำไปถวายพระภิกษุ สามเณร และบำรุงพระอาราม ณ วัดพนัญเชิงวรวิหาร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โดยเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 คุณไลวรรณ ปองเสงี่ยม รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานสินเชื่อ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นประธานในพิธีสมโภชองค์พระกฐินพระราชทาน ณ พระอุโบสถ 

พร้อมได้มอบข้าวสารเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวนกว่า 2 ตัน

และในวันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 คุณฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ เป็นประธานในพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทานที่ได้จัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่ โดยธนาคารอาคารสงเคราะห์ได้ถวายปัจจัยเพื่อสมทบองค์ผ้าพระกฐินเป็นจำนวนเงิน 1,500,000 บาท เพื่อให้ทางวัดนำไปบูรณปฏิสังขรณ์พระอารามให้มั่นคงถาวร ทั้งยังเป็นการสืบทอดเจตนารมณ์ในการเป็นสถาบันทางการเงินที่ให้ความสำคัญในการทำนุบำรุงพระพุทธศาสนา และอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทยให้เจริญรุ่งเรืองสืบไป

นอกจากนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ยังมอบเงินบำรุงการศึกษารวมเป็นเงิน 330,000 บาท ให้โรงเรียน   3 แห่งในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้แก่ โรงเรียนวัดพนัญเชิง(ไตรรัตนนายก) โรงเรียนอยุธยาวิทยาลัย และโรงเรียนวัดพระญาติการาม เพื่อเป็นการส่งเสริมคุณภาพการศึกษาแก่เยาวชนไทยให้ดียิ่งขึ้นต่อไป 

ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อมของธนาคาร ครั้งหน้าธนาคารอาคารสงเคราะห์ไปจัดกิจกรรมที่ใด ติดตามได้ทุกวันอาทิตย์ ในรายการ       "เวทีคนเก่ง" เวลา 09.00 - 09.30 น.ทางช่อง 3SD (ช่อง 28) หรือ Facebook fanpage เวทีคนเก่ง