สร้างสัมพันธ์ความร่วมมือ ม.ฮานอยฯ

ดร.วิริยะ ลิขิตวงศ์ นายกสมาคมเครือข่ายที่ปรึกษาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และผู้อำนวยการหลักสูตรวิชาชีพที่ปรึกษาธุรกิจ (วปธ.) และทีมคณาจารย์ที่ปรึกษาธุรกิจ พร้อมด้วยนักศึกษารุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10 เข้าเยี่ยมชมการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัยธุรกิจและเทคโนโลยีฮานอย (Hanoi University Of Business And Technology) เพื่อศึกษาเรียนรู้และประชุมหารือความร่วมมือทางวิชาการระหว่างกัน โดยมี ดร.ลี คาช ดาว (Dr. LE KHAC DOA) รองผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยฯ และคุณ หยวน มาน คัวร์ (Mr.Nguyen Manh Quan) รองศาสตราจารย์ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาธุรกิจ และรองผู้อำนวยการความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ให้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่น ณ มหาวิทยาลัยธุรกิจและเทคโนโลยีฮานอย ประเทศเวียดนาม