ธรรมะแนวใหม่! พระนักเทศน์แปลงเพลงฮิตมาเป็นเพลงธรรมมะ


               เดี๋ยวนี้มีอะไรใหม่ ๆ เพิ่มมากขึ้น แม้กระทั่งธรรมะที่หากจะมีบทสวดแบบเดิมไม่ได้แล้ว เดี๋ยวนี้เขามีบมสวดเป็นเพลงกันแล้วค่ะ ใช้สำหรับการเข้าค่าย แบบมีนักเรียนมาเข้าค่ายธรรมะ ประมาณนั้น