สิ่งที่ควรรู้ในการวิ่งระยะไกลควรเตรียมตัวอย่างไร


การวิ่งระยะไกลนี่ไม่ใช่ใครจะวิ่งก็ได้นะ แต่เราต้องศึกษาข้อมูลก่อนว่า ต้องเตรียมความพร้อมยังไง และต้องหมั่นฝึกฝน

และซ้อมวิ่งก่อนจะเจอสนามจริง เพื่อจะได้วิ่งได้ตามที่ต้องการ