ทีมอสม.ออนไลน์ ลงพื้นที่เเนะนำการใช้งานเเอปฯ อสม.ออนไลน์ ให้กับ ผอ.รพ.สต.และเจ้าหน้าที่รพ.สต. และกลุ่มตัวเเทน อสม.ในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี

ทีมงาน อสม.ออนไลน์ ลงพื้นที่ติดตามเเละเเนะนำการใช้งานเเอปฯ อสม.ออนไลน์ ให้กับ ผอ.รพ.สต.และเจ้าหน้าที่รพ.สต. และกลุ่มตัวเเทน อสม.ในพื้นที่ จ.กาญจนบุรี เพื่อให้การติดต่อสื่อสาร และการส่งข้อมูลระหว่าง รพ.สต. และ อสม.สะดวกรวดเร็ว มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยมี 3 รพ.สต.และ 1 รพ. เข้ารับการสอนใช้งาน


1. รพ.สต.บ้านทัพพระยา อ.ห้วยกระเจา

2. รพ.สต.หนองปลิง อ.ห้วยกระเจา

3. รพ.สต.ศาลเจ้าโพรงไม้ อ.ห้วยกระเจา 

4. รพ.บ่อพลอย อ.บ่อพลอย


Cr https://www.facebook.com/aorsormor/photos/a.915147511940764.1073741828.911209552334560/1469030069885836/?type=3&theater