ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดโครงการ ธอส.สร้างหรือซ่อมแซมบ้านเพื่อผู้สูงอายุที่ยากไร้

ธนาคารอาคารสงเคราะห์จัดโครงการ ธอส.สร้างหรือซ่อมแซมบ้านเพื่อผู้สูงอายุที่ยากไร้/ด้อยโอกาส เพื่อสร้างโอกาสในการมีที่อยู่อาศัยของตนเองและยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ให้แก่ผู้สูงอายุ ในพื้นที่ 21 เขตทั่วประเทศ เขตละ 10 หลัง รวมเป็นจำนวน 210 หลัง ภายใต้งบประมาณ 7,350,000 บาท โดยธนาคารสนับสนุนงบประมาณการสร้าง ร่วมกับกรมกิจการผู้สูงอายุ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ดำเนินการคัดเลือกหาพื้นที่ที่ต้องการความช่วยเหลือ ปรับปรุงซ่อมแซมที่อยู่อาศัย โดยเฉลี่ยหลังละ 35,000 บาท 

นางประนอม แดงสมใจ ผู้ที่ได้รับความช่วยเหลือเขตบางซื่อ กรุงเทพมหานคร กล่าวขอบคุณ ธอส. ที่มาซ่อมแซมบ้าน ทำให้มีความสุขสบายยิ่งขึ้น 

นางสาวกุลจิรา สาสุขวัฒน์ ผู้อำนวยการเขตบางซื่อและตัวแทนจากบ้านบางแค ร่วมส่งมอบบ้าน

และนายสุวัฒน์ พรอารีเอกชน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร กล่าวว่า"รู้สึกดีใจและขอขอบคุณ ธอส. ที่เข้ามาช่วยซ่อมแซมบ้าน" 

นายพิเชษฐ ตรึกตรอง ผู้จัดการธนาคารอาคารสงเคราะห์ สาขา เดอะมอลล์บางแค ส่งมอบบ้านที่ได้รับการซ่อมแซมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ธนาคารอาคารสงเคราะห์มีภารกิจหลัก ในการช่วยเหลือสนับสนุนด้านการเงิน เพื่อให้ประชาชน ได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตามพันธกิจ : ทำให้คนไทยมีบ้าน และอีกหนึ่งนโยบายที่ธนาคารได้ดำเนินการควบคู่เสมอมา คือการแสดงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนสามารถติดตามสกู๊ป "ธอส.ปันรัก ปันสุข สู่ชุมชน" ได้ใน รายการ"เวทีคนเก่ง" วันอาทิตย์ที่ 19 พฤศจิกายน 2560 ระหว่างเวลา 09.00 - 09.30 น. ทางช่อง 3SD (ช่อง 28 ) หรือ Facebook Fanpage เวทีคนเก่ง