สนพ. จัดงานสัมมนา "LOAD FORECAST: ทิศทางการใช้ไฟฟ้าในอนาคต"

ปฏิทินข่าวประชาสัมพันธ์

สำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) กระทรวงพลังงาน จะจัดงานสัมมนา "LOAD FORECAST: ทิศทางการใช้ไฟฟ้าในอนาคต" เพื่อนำเสนอค่าพยากรณ์ความต้องการไฟฟ้าในระยะยาว และการวางแผนจัดทำแผนพัฒนากำลังผลิตไฟฟ้าของประเทศไทย (PDP) ต่อไป เพื่อความมั่นคงด้านพลังงาน โดย ดร.ทวารัฐ สูตะบุตร ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและแผนพลังงาน (สนพ.) และโฆษกกระทรวงพลังงาน และดร.เทียนไชย จงพีร์เพียง ผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงาน ในวันพุธที่ 29 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30-13.00 น. ณ ห้องเทวกรรมรังรักษ์ สโมสรทหารบก (วิภาวดี) ผู้ที่สนใจสำรองที่นั่งได้ที่ www.bangkokbiznews.com/seminar/loadforecast (สำรองที่นั่งด่วนจำนวนจำกัด)