NPS สนับสนุนอุปกรณ์การศึกษาแก่เยาวชน

บริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุนกระดาษเพื่อใช้ผลิตสื่อการเรียนการสอนในห้องเรียน ให้กับโรงเรียนวัดดอนขี้เหล็ก ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เป็นการให้ความสำคัญด้านการศึกษาของเยาวชนในชุมชน ตามโครงการ “พัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนรอบโรงไฟฟ้า” ของเอ็นพีเอสเมื่อเร็วๆนี้