NPS ร่วมรณรงค์ต้านยาเสพติดในชุมชน สนับสนุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน

บริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุนกองทุนแม่ของแผ่นดิน หมู่บ้านบางพะเนียง ต.คู้ยายหมี อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อนำไปใช้ในกิจกรรมรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในชุมชน ตาม “โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตชุมชนรอบโรงไฟฟ้า” ของเอ็นพีเอส เมื่อเร็วๆนี้