10 อันดับคลิป "ดื่มไม่ขับ" ที่มีคนดูมากที่สุด (2556-2560)

10 อันดับคลิป "ดื่มไม่ขับ" ที่มีคนดูมากที่สุด (2556-2560)

อันดับที่ 1

แคมเปญ: Drink Drive Death

ยอดวิว: 1,881,094

ออกเมื่อวันที่: 19 ธันวาคม 2560

จัดทําโดย: เสริมสิน สมะลาภา

อันดับที่ 2

แคมเปญ: ขอได้มั้ย นะนะนะ

ยอดวิว: 1,533,881

ออกเมื่อวันที่: 1 เมษายน 2560

จัดทําโดย: สสส.

อันดับที่ 3

แคมเปญ: สูญเสียกันทุกฝ่าย - ปีใหม่ กลับบ้านปลอดภัย

ยอดวิว: 778,024

ออกเมื่อวันที่: 5 ธันวาคม 2560

จัดทําโดย: สสส.

อันดับที่ 4

แคมเปญ: ดื่ม 1 แก้วแล้วขับ ก็เป็นฆาตกรได้

ยอดวิว: 653,013 ออกเมื่อวันที่: 4 พฤษภาคม 2559

จัดทําโดย: สสส.

อันดับที่ 5

แคมเปญ: ดับฝัน เจ้าหนูนักเตะ

ยอดวิว: 500,601

ออกเมื่อวันที่: 2 เมษายน 2557

จัดทําโดย: สสส.

อันดับที่ 6

แคมเปญ: ดื่มบนรถ...ถูกจับแน่แอ๊ด ภาค 2

ยอดวิว: 424,763

ออกเมื่อวันที่: 1 เมษายน 2556

จัดทําโดย: สสส.

อันดับที่ 7

แคมเปญ: ขอชีวิต ยาย 30 วินาที

ยอดวิว: 202,053

ออกเมื่อวันที่: 2 เมษายน 2558

จัดทําโดย: สสส.

อันดับที่ 8

แคมเปญ: ดื่ม - ง่วง - โทร - เราไม่ขับ - เราไม่ขี่

ยอดวิว: 184,734

ออกเมื่อวันที่: 3 เมษายน 2560

จัดทําโดย: PTT Public Company Limited

อันดับที่ 9

แคมเปญ: ขอชีวิต ลูก 15 วินาที ยอดวิว: 99,284

ออกเมื่อวันที่: 2 เมษายน 2558

จัดทําโดย: สสส.


อันดับที่ 10

แคมเปญ: ขอชีวิต นักเรียน 15 วินาที

ยอดวิว: 71,716

ออกเมื่อวันที่: 2 เมษายน 2558

จัดทําโดย: สสส.