เดินทางปีใหม่หากเกิดอุบัติเหตุ ฉุกเฉิน รักษาฟรี 72 ชม.

 การดูแลรักษาเมื่อเกิดอุบัติเหตุหรือเกิดเหตุการณ์ต่าง ๆ เดี๋ยวนี้เขาสามารถไปที่ รพ.ใกล้เคียงและใช้สิทธิบัตรทองกันได้แล้วนะ ยิ่งช่วงเทศกาลปีใหม่แบบนี้ คนเดินทางไปต่างจังหวัดเยอะมาก