NPS มอบทุนการศึกษา “หนูน้อยคนเก่งโรงไฟฟ้าชีวมวล”


บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือเอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ มอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนที่ชนะการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ เกี่ยวกับพลังงานทดแทนในกิจรรม “หนูน้อยคนเก่งโรงไฟฟ้าชีวมวล” โดยมีตัวแทนเยาวชนจาก 12 โรงเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าฯ จ.ฉะเชิงเทรา เข้าร่วมการแข่งขัน ทำให้เยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจในกระบวนการผลิตไฟฟ้าจากเชื้อเพลิงชีวมวล ที่มาจากวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร และพืชพลังงานจากการส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกเป็นรายได้เสริม รวมทั้งการใช้เทคโนโลยีการผลิตไฟฟ้าที่ได้มาตรฐาน ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อมและชุมชน