การประมูลที่กำลังเป็นที่นิยมจริงแล้วคือไร มาดูกันเลย


ในสมัยนี้การซื้อขายสินค้านั้นมีหลายแบบหลายช่องทางมากมายเพื่อความสะดวกสบายแก่ผู้ซื้อและนักลงทุน ยิ่งทุกคนนั้นต้องการความรวดเร็วว่องไวในการขาย ประมูลจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับผู้ซื้อและนักลงทุนนั้นเองเลยจึงทำให้มีบริษัทรับการประมูลเพิ่มมากขึ้นมีทั้งหน่วยงานราชการที่นำเอารูปแบบการประมูลมาใช้ในการขายทอดตลาด หรือแม้แต่บริษัท ที่ขายสินค้าด้วยการประมูลโดยตรง และบริษัทที่เป็นโบรกเกอร์ที่ทำหน้าที่เป็นตัวแทนการประมูลให้กับผู้ประกอบการทั่วไป


การประมูล คือ วิธีการขายทรัพย์สินหรือสินค้า โดยการเปิดโอกาสให้มีการแข่งขันราคา อย่างเปิดเผยในตลาดการประมูลขายเครื่องจักรอุตสาหกรรม อาจจะขายเป็นรายการไป ตั้งแต่ 1 ล็อต ขึ้นไปจนถึงมากกว่า 1000 ล็อต ( จัดเป็นรายการเฉพาะ)


การประมูลเป็นการขายสินค้า โดยวิธีการขายสินค้าให้แก่ผู้ที่เสนอราคาสูงสุด (ผู้ซื้อ) ผ่านกลไกการแข่งขันอย่างเปิดเผยในตลาด ที่มีเวลาที่จำกัด การประมูลเป็นหนทางที่ทุกคนทำได้ กำหนดความต้องการ การแข่งขันในสาธารณะ ในแต่ละรายการต้องได้ราคาที่สูงกว่าราคามูลค่าตลาด


ซึ่งการประมูลเป็นการสร้างให้เกิดการแข่งขันราคามากที่สุด การประมูลจะเกิดประสิทธิภาพก็ต่อเมื่อมีสินค้าจำนวนให้ขายมาก และผู้ซื้อสนใจจำนวนมาก ทั้งนี้ผู้ดำเนินการประมูลอย่างเราทราบว่าการทำตลาดทั่วโลกเป็นหัวใจสำคัญที่ทำให้เกิดการแข่งขัน กล่าวคือ การที่สามารถจะดึงดูดผู้ซื้อให้มากขึ้นจะทำให้ราคาขายได้ราคามากขึ้นด้วย