AIS SMART GEN 2018 by CLEO

หนุ่มสาวรุ่นใหม่ มีใจรักในเทคโนโลยี่ มีบุคลิกดีมาพร้อม ความมั่นใจ เพื่อมาเป็น 1 ใน AIS BRAND REPRESENTATIVE กับกิจกรรม AIS SMART GEN 2018 BY CLEO หากคุณมั่นใจว่าคุณคือคนที่ใช่ คลิกสมัครได้ที่ www.aissmartgen.com #AISSMARTGEN2018BYCLEO #AISSMARTGEN


ที่มาของโครงการ

โครงการ AIS SMART GEN 2018 by CLEO เป็นเป็นกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อ เปิดโอกาสให้กับหนุ่มสาว รุ่นใหม่ไฟแรง บุคลิกภาพดี มีความสามารถ ก้าวทันเทคโนโลยีและสนใจการวางแผนการตลาด เพื่อดำรงตำแหน่ง Brand Representative ของ AIS เป็นระยะเวลา 1 ปี พร้อมได้เรียนรู้วิธีการ พัฒนาบุคลิกภาพ เสริมทักษะด้านการประชาสัมพันธ์ และการวางแผน ทางการตลาด ร่วมกับทีมงาน AIS ได้เรียนรู้และเป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม มากมาย พร้อมพัฒนาศักยภาพ โดย AIS SMART GEN นั้น เปิดโอกาสให้กับหนุ่มหล่อ และสาวสวย มากความสามารถทั้งหมด 10 คน


คุณสมบัติผู้สมัคร

• ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติดังต่อไปนี้

• เพศหญิง – เพศชาย 

• อายุระหว่าง 20 – 25 ปี

• ส่วนสูงไม่ต่ำกว่า 160 เซนติเมตร

• อยู่ระหว่าง หรือ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี

• มีทักษะการสื่อสาร ทั้งการพูด อ่าน เขียน ในเกณฑ์ที่ดี ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ

• มีบุคลิกภาพที่ดี มีความมั่นใจ กล้าแสดงออก มีความสนใจเทคโนโลยี

• สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้