ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) แนะนำสูตรการออมใหม่ของ ธ.ก.ส.


“สูตร 100-10-5”กับสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุด เกษตรมั่งคั่ง 2 เริ่มต้นเพียงหน่วยละ 100 บาท มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลที่ 1 มูลค่า 10 ล้านบาท และรางวัลอื่นๆ ทุกเดือน รวมทั้งหมด 36 ครั้ง พิเศษ!!! เมื่อฝากวันที่ 19 กุมภาพันธ์ - 30 เมษายน 2561 พร้อมผูกบัญชีเงินฝากคู่โอน และใช้บริการแอพ ธ.ก.ส. A-Mobileยังมีสิทธิ์ลุ้นทองคำแท่งหนัก 5 บาท รวม 18 รางวัล

รายละเอียดรางวัลต่องวด

รางวัลที่ 1 (เสี่ยงหมวด) มี 1 รางวัล                     รางวัลละ 10,000,000 บาท

รางวัลที่ 1 (ต่างหมวด) มี 59 รางวัล                     รางวัลละ 20,000 บาท

รางวัลที่ 2 หมุน 3 ครั้ง มี 180 รางวัล                   รางวัลละ 10,000 บาท

รางวัลที่ 3 หมุน 10 ครั้ง มี 600 รางวัล                 รางวัลละ 5,000 บาท

รางวัลที่ 4 หมุน 20 ครั้ง มี 1,200 รางวัล              รางวัลละ 2,000 บาท

รางวัลที่ 5 หมุน 100 ครั้ง มี 6,000 รางวัล            รางวัลละ 1,000 บาท

รางวัลเลขท้าย 4 ตัว หมุน 1 ครั้ง มี 60,000 รางวัล            รางวัลละ 90 บาท

รางวัลเลขท้าย 3 ตัว หมุน 2 ครั้ง มี 1,200,000รางวัล         รางวัลละ 45 บาท

จำนวนรางวัลต่องวดรวม 1,268,040 รางวัล รวมเป็นเงินรางวัลต่องวด 83,780,000 บาท              

โปรโมชั่นพิเศษทองคำ

·       สำหรับผู้ที่ฝากสลากออมทรัพย์ ธ.ก.ส. ชุด เกษตรมั่งคั่ง 2 ตั้งแต่วันที่ 19 กุมภาพันธ์ ถึงวันที่ 30 เมษายน 2561 พร้อมผูกบัญชีเงินฝากออมทรัพย์คู่โอน และใช้บริการแอพ ธ.ก.ส. A-Mobile มีสิทธิ์ลุ้นรางวัลพิเศษทองคำแท่งหนัก 5 บาท มูลค่าบาทละ19,750 บาท จำนวน 18 รางวัล รวมมูลค่าทั้งสิ้น 1,777,500 บาท (ราคา ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561)

·       จับรางวัลวันที่ 11 พฤษภาคม 2561 ณ บริเวณ ธ.ก.ส. สาขากระทุ่มแบน 

·       ประกาศผลทางเว็บไซต์ www.baac.or.th


เริ่มต้นออมง่ายๆ ก็มีสิทธิ์ถูกรางวัลใหญ่ และลุ้นรางวัลพิเศษทองคำ!!

ฝาก 100 บาท – ลุ้น 10 ล้านบาท – ได้ลุ้นทองหนัก 5 บาท

รายละเอียดเพิ่มเติม http://www.baac.or.th/ หรือสอบถาม Call Center 0 2555 0555