วันช้างไทย

พงษ์พันธ์ วิเชียรสมุทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และประธานมูลนิธิช้างป่า...บ้านพ่อ อำเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ รับมอบเงินบริจาคจาก ไพโรจน์ บุญจันทร์ ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต พร้อมด้วยพนักงานบริษัทภูเก็ตสแควร์ จำกัด จำนวนเงิน 10,000 บาท เพื่อร่วมสนับสนุนในกิจกรรมการรณรงค์ และอนุรักษ์ช้างป่าให้อยู่คู่กับธรรมชาติ เนื่องในโอกาสวันช้างไทย ณ โซนเดอะพอร์ท ศูนย์การค้าจังซีลอน ป่าตอง ภูเก็ต เมื่อเร็วๆ นี้