รวมพลังการให้ ร่วมบริจาคโลหิต

ดั๊บเบิ้ล เอ กระดาษจากคันนา ร่วมกับกาชาดจังหวัดปราจีนบุรีและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตในโครงการ “จิตอาสา บริจาคโลหิต ด้วยหัวใจ หนึ่งคนให้ สามคนรับ” เพื่อน้อมนำแนวคิดและสืบสานพระราชปณิธานของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในการส่งเสริมการบริจาคโลหิตโดยไม่หวังสิ่งตอบแทน โดยมีพนักงานดั๊บเบิ้ล เอ ร่วมบริจาคโลหิตเป็นจำนวนมาก เพื่อให้มีโลหิตสำรองอย่างเพียงพอในการช่วยเหลือผู้เจ็บป่วยและผู้บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่กำลังจะมาถึง  ทั้งนี้ ดั๊บเบิ้ล เอ ได้จัดกิจกรรมบริจาคโลหิตมาอย่างต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 96  ณ สำนักงานใหญ่ดั๊บเบิ้ล เอ จ.ปราจีนบุรี