อสม.ออนไลน์ ลงพื้นที่เยี่ยมรพ.สต.บ้านห้วยส้ม และ รพ.สต.บ้านมะขามหลวง อ.สันป่าตอง

ทีมงาน อสม.ออนไลน์ พาขึ้นเหนือไปจังหวัดเชียงใหม่

ลงพื้นที่เยี่ยมเยียน รพ.สต.บ้านห้วยส้ม และ รพ.สต.บ้านมะขามหลวง อ.สันป่าตอง 

เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลการนำแอปพลิเคชัน อสม.ออนไลน์ไปใช้ในการทำงานสาธารณสุขชุมชน

พร้อมแนะนำการนำแอปฯไปประยุกต์ใช้ในด้านต่างๆ

เพื่อส่งเสริมงานสาธารณสุขให้ก้าวสู่ไทยแลนด์ 4.0


Cr https://www.facebook.com/aorsormor/posts/1647963295325845