นิติศาสตร์ จุฬาฯ เปิดเวทีสัมมนาเชิงลึก แนะแนวทางต้านภัยคอร์รัปชัน


นิติศาสตร์ จุฬาฯ เปิดเวทีสัมมนาแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ดึงเหล่ากูรูทั้งไทยและเทศ เข้าร่วมให้ความรู้เชิงลึก ภายใต้หัวข้อเรื่อง “ความรับผิดชอบและแนวปฏิบัติขององค์กรธุรกิจเอกชนในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชัน” นำทีมโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์   ดร.ปารีณา ศรีวนิชย์ คณบดี คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รพี สุจริตกุล เลขาธิการ ก.ล.ต.  ดร.ภากร ปีตธวัชชัย รองผู้จัดการ ตลท. กิติพงศ์ อุรพีพัฒนพงศ์ ประธานบริษัท เบเคอร์ แอนด์ แม็คเค็นซี่ จำกัด และผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายท่านในแวดวงกฎหมาย-ธุรกิจทั้งไทยและเทศ โดยมีศาสตราจารย์จากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ด ทนายความจากฮ่องกง ที่เชี่ยวชาญด้าน FCPA (Foreign Corrupt Practice Act) บินมาร่วมให้แนวทางปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม โดยงานสัมมนาฯ นี้ กำหนดจัดขึ้นในวันศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2561 เวลา 9.00 – 16.00 น. ณ โรงแรมสยาม เคมปินสกี กรุงเทพฯ

 

ผู้สนใจเข้าร่วมสัมมนาเชิงลึกแบบเอ็กซ์คลูซีฟฯ สามารถลงทะเบียนที่นั่งได้ที่ training@law.chula.ac.th หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร. 0-2218-2017 ต่อ 216 หรือ 226