กรมการขนส่งทางบก ขอเชิญประมูลทะเบียนรถเลขสวย 6กก


อิ่มบุญ แถมได้ทะเบียนรถเลขสวย กองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน กรมการขนส่งทางบก ขอเชิญประมูลทะเบียนรถเลขสวย 6กก super series super number happiness is all around พลังความสุขรอบรอบตัวคุณ


ในวันที่ 9-10 มิถุนายน 2561 รายได้นำเข้ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนน เพื่อนำมารณรงค์ลดอุบัติเหตุบนท้องถนน และช่วยเหลือผู้พิการที่ประสบภัยทางถนน สอบถามเพิ่มเติมโทร. 1584 หรือ 02-271-5937, 02-061-6512 และ www.tabienrod.com