NPS สนับสนุน “กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ” ในชุมชน

บริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุนศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยตำบลเขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา จัด “กิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาอาชีพ” ให้กับชาวบ้านในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเพื่อพัฒนาอาชีพและศักยภาพของชุมชน ให้สามารถนำไปประกอบอาชีพสร้างรายได้ให้กับครอบครัวได้