สานฝัน...สร้างโอกาสทางการศึกษาให้แก่ รร.ตชด.บุญธรรม-บุญพริ้ง จ.อุตรดิตถ์

ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ลงสำรวจพื้นที่ที่จะก่อสร้างอาคารอนุบาลให้กับนักเรียนปฐมวัย ณ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบุญธรรม-บุญพริ้ง ตำบลบ่อเบี้ย อำเภอบ้านโคก จังหวัดอุตรดิตถ์ ตามโครงการความร่วมมือ ธอส.เพื่อโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

อาคารเรียน รร.ตชด.บุญธรรม-บุญพริ้ง

บรรยากาศการเรียนการสอน

การก่อสร้างอาคารเรียนปฐมวัยเพื่อรองรับการเรียนการสอนสำหรับเด็กอนุบาล เป็นการเตรียมความพร้อมเพื่อก้าวสู่ชั้นประถมศึกษาอย่างมีคุณภาพ ทั้งนี้ ธอส.ยังปรับปรุงห้องพยาบาลให้เหมาะสมเอื้อต่อการดูแลเด็กที่มีอาการเจ็บป่วยเบื้องต้น อีกทั้งยังได้สนับสนุนการทำเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ภายใต้ชื่อโครงการอาหารกลางวันเพื่อน้อง

แปลงเกษตรที่นำมาใช้ทำอาหารกลางวัน

โรงเลี้ยงไก่ไข่ของโรงเรียน

นอกจากนี้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตในด้านที่อยู่อาศัย ธอส.มีแผนจะเข้าไปสร้าง และซ่อมแซ่มบ้านให้กับเด็กนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากไร้ให้เป็นไปตามภารกิจของธนาคารในการให้ความช่วยเหลือสนับสนุนด้านการเงินเพื่อให้ประชาชนมีที่อยู่อาศัยเป็นของตนเองตามพันธกิจของธนาคาร “ทำให้คนไทยมีบ้าน”

เจ้าหน้าที่ ธอส.เยี่ยมบ้านของนักเรียนที่เรียนดีแต่ยากไร้

สภาพบ้านของนักเรียน

พ.ต.ต ยัน แก้วบุญมา ครูใหญ่โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบุญธรรม-บุญพริ้ง เผย "โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบุญธรรม-บุญพริ้ง เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกเมื่อปี พ.ศ.2501 ปัจจุบันมีนักเรียนทั้งหมด 78 คน และครูจำนวน 10 ท่าน การที่ ธอส.ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการก่อสร้างอาคารอนุบาลให้กับนักเรียนปฐมวัยทำให้โรงเรียนมีความพร้อมด้านอาคาร สถานที่มากยิ่งขึ้น ในส่วนของการคัดเลือกนักเรียนที่จะให้4ธอส.ซ่อมแซมหรือปรับปรุงที่อยู่อาศัยให้นั้นดูจากฐานะทางครอบครัวที่ค่อนข้างยากจน ประกอบกับเป็นนักเรียนที่มีความตั้งใจในการศึกษาเล่าเรียน มีผลการเรียนที่ดี"

พ.ต.ต ยัน แก้วบุญมา ครูใหญ่ รร.ตชด.บุญธรรม-

บุญพริ้งขณะบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับบ้านของนักเรียน

ครอบครัวของนักเรียนที่ ธอส.เข้าไปซ่อมแซมบ้านให้

ติดตามกิจกรรมดีๆจากธอส.ได้ในรายการ ม.ปลายสายเก่ง ในวันอาทิตย์ที่ 3 มิถุนายนนี้ ระหว่างเวลา 09.00 - 09.30 น. ช่อง 3SD (ช่อง28)