NPS สนับสนุนการจัดสร้าง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย”

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ สนับสนุนการจัดสร้าง “สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ในโครงการใต้ร่มพระบารมีป่าในเมืองเขาหินซ้อน ของสวนพฤกศาสตร์เขาหินซ้อน ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ได้ใช้ประโยชน์ เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ ออกกำลังกาย และท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ