รฟท. คาด รถไฟฟ้าสายสีแดง เสร็จทันปี 62 เชื่อรองรับผู้โดยสารได้กว่า 3 แสนคนต่อวัน


นายวรวุฒิ มาลา รองผู้ว่าการกลุ่มธุรกิจการบริหารทรัพย์สิน รักษาการในตำแหน่งผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารการรถไฟฯ นำคณะสื่อมวลชนลงพื้นที่เยี่ยมชมความก้าวหน้าโครงการระบบรถไฟชานเมือง(สายสีแดง)ช่วงบางซื่อ-รังสิต

นายวรวุฒิ มาลา อธิบายแบบงานสถาปัตยกรรมสถานีกลางบางซื่อ

คณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมบริเวณชั้น 1 ของสถานีกลางบางซื่อ

นายวรวุฒิ กล่าวว่า "การดำเนินงานในปัจจุบันตามสัญญาต่างๆ ของโครงการฯ ประกอบไปด้วย สัญญาที่ 1 งานโยธาสถานีกลางบางซื่อและศูนย์ซ่อมบำรุง มีความคืบหน้า 69.31% สัญญาที่ 2 งานโยธาสำหรับทางรถไฟช่วงบางซื่อ- รังสิต จำนวน 8 สถานี มีความคืบหน้า 97.94% สัญญาที่ 3 งานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล รวมทั้งจัดหาตู้รถไฟที่ให้บริการตั้งแต่ช่วงบางซื่อ-รังสิต และบางซื่อ-ตลิ่งชัน มีความคืบหน้า 26.71%" 

คณะสื่อมวลชนเยี่ยมชมบริเวณชั้น 3 ของสถานีกลางบางซื่อ

ความคืบหน้างานก่อสร้างชั้น 3 บริเวณชานชาลา

ในส่วนของอาคารผู้โดยสารสถานีกลางบางซื่อ มีรูปแบบการก่อสร้างเป็นอาคาร 4 ชั้น ประกอบด้วย

1. ชั้นใต้ดิน พื้นที่สำหรับจอดรถ รองรับรถยนต์ได้จำนวน 1,700 คัน โดยมีโถงเชื่อมต่อจากที่จอดรถขึ้นไปยังชั้น 1 

2. ชั้นที่ 1 พื้นที่จำหน่ายตั๋ว มีโถงรับรองผู้โดยสาร และร้านค้าต่างๆ สามารถเชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าใต้ดิน MRT 

3. ชั้นที่ 2 ชานชาลาสำหรับรองรับรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) จำนวน 4 ชานชาลา และรถไฟทางไกลจำนวน 8 ชานชาลา 

4. ชั้นที่ 3 ชานชาลาสำหรับรองรับรถไฟขนาดรางมาตรฐาน 1.435 เมตร เชื่อมภูมิภาค มีทั้งหมด 10 ชานชาลา แบ่งเป็น รถไฟสายใต้ 4 ชานชาลา รถไฟสายเหนือและสายอีสาน 6 ชานชาลา นอกจากนี้ในอนาคตสามารถรองรับรถไฟความเร็วสูง และรถไฟฟ้าเชื่อมท่าอากาศยานได้อีก 2 ชานชาลา

ภาพรวมการก่อสร้างสถานีกลางบางซื่อ

ทั้งนี้สำหรับโครงการระบบรถไฟชานเมือง (สายสีแดง) ช่วงบางซื่อ-รังสิต คาดว่าจะเปิดดำเนินการได้ในปี 2562 สามารถรองรับปริมาณผู้โดยสารจากรังสิตสู่บางซื่อไม่น้อยกว่า 306,608 คน/วัน รวมทั้งรองรับการเดินทางทุกประเภท ทั้งรถไฟทางไกล รถไฟความเร็วสูงที่จะเชื่อม 3 ท่าอากาศยาน (ดอนเมือง-สุวรรณภูมิ-อู่ตะเภา) รถไฟฟ้า 3 สาย (สายสีน้ำเงิน สายสีชมพู สายสีเขียว) รถไฟใต้ดิน และรถไฟความเร็วสูงในอนาคต ซึ่งเป็นการพลิกโฉมการเดินทางด้วยระบบรางของประเทศไทย และกลายเป็นจุดเชื่อมต่อการเดินทางที่ใหญ่และทันสมัยที่สุดแห่งหนึ่งในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อีกด้วย

แนวเส้นทางโครงการ