NPS ร่วมเดินรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

เมื่อเร็วๆนี้ บริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ โดยพนักงานจิตอาสาร่วมกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองรั้ง อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) และเยาวชนจากโรงเรียนในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าเอ็นพีเอส ต.ท่าตูม อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี ร่วมเดินรณรงค์เนื่องในวันงดสูบบุหรี่โลก เพื่อให้ประชาชนตระหนักถึงโทษของบุหรี่ต่อร่างกายและกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่ เลิกสูบ เป็นการให้ความสำคัญด้านสุขภาพที่ดีของสมาชิกในชุมชน