รักษ์โลก ลดขยะพลาสติก

นายชาญวิทย์ จารุสมบัติ รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ ดั๊บเบิ้ล เอ  ชวนพนักงานรณรงค์ลดขยะพลาสติก โดยจัดกิจกรรมนำขวดพลาสติกที่ไม่ใช้แล้ว 3 ขวด มาแลกต้นไม้หรือถุงผ้า ซึ่งขยะขวดพลาสติกเหล่านี้จะนำไปรีไซเคิลเป็นถุงขยะต่อไป นอกจากนี้ ดั๊บเบิ้ล เอ ยังรณรงค์ให้พนักงานใช้แก้วน้ำของตนเองแทนการใช้แก้วพลาสติกตามร้านค้า เพื่อลดปริมาณขยะ ช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม และรู้จักการแยกขยะอย่างถูกต้อง ทั้งนี้ดั๊บเบิ้ล เอ ได้จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านสิ่งแวดล้อมมาอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างจิตสำนึกสู่องค์กรหัวใจสีเขียว