NPS จัดค่ายวิทยาศาสตร์ “ไฟฟ้าน่ารู้” ส่งเสริมประสบการณ์นอกห้องเรียนให้เยาวชน

บริษัทเนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ จัดค่ายวิทยาศาสตร์ “ไฟฟ้าน่ารู้” ให้กับเยาวชนชั้นประถม 4-6  จำนวน 15 โรงเรียน ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าชีวมวลเอ็นพีเอส อ.พนมสารคาม และ อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา โดยมีการจัดฐานให้ความรู้เกี่ยวกับพลังงานไฟฟ้าและปฏิบัติต่อวงจรหลอดไฟฟ้า พร้อมกับมอบทุนการศึกษากับโรงเรียนที่ชนะการทดสอบในฐานความรู้ต่างๆ เป็นการส่งเสริมแนวคิด การเรียนรู้ทางด้านวิทยาศาสตร์ให้กับเยาวชน สามารถนำไปต่อยอดในการเรียนและนำไปใช้ประโยชน์ในชีวิตประจำวันได้