โรงพยาบาลนนทเวช ขอเชิญร่วมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง การปลูกถ่ายไต ให้ชีวิตใหม่ที่ยืนยาวอย่างไร

ขอเชิญร่วมสัมมนา ในหัวข้อเรื่อง การปลูกถ่ายไต ให้ชีวิตใหม่ที่ยืนยาวอย่างไร


วันอาทิตย์ที่ 15 ก.ค. 2561 เวลา 8.00 – 12.00 น.

ณ ห้องประชุมนนทเวช ชั้น 6 อาคาร 6 ชั้น


โดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณ นพ. โสภณ จิระสิริธรรม

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านศัลยกรรมหลอดเลือดและศัลยศาสตร์ปลูกถ่ายไต ศูนย์ศัลยกรรมเฉพาะทาง (Advanced Laparoscope Surgery Center)


Highlight

ทุกท่านที่เข้าร่วมสัมมนา รับสิทธิ์


- คูปองวิเคราะห์มวลสารองค์ประกอบในร่างกาย Inbody (มูลค่า 1,200 บาท)

- ตรวจคัดกรองโรคเบาหวานเบื้องต้น โดยการเจาะน้ำตาลปลายนิ้ว

- ตรวจความหนาแน่นมวลกระดูกเบื้องต้น


ลงทะเบียนสำรองที่นั่งออนไลน์ คลิ๊ก!

https://goo.gl/forms/EEa29zKAL8lLUPec2

หรือโทร. 0-2596-7888 ต่อ 2568