กรมทรัพย์สินทางปัญญา ผนึกกำลัง กลุ่มเซ็นทรัล ปูนซิเมนต์ไทย และแอร์เอเชีย ชวนคนไทยร่วมแสดงพลัง “ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม” ในงาน DIP Mini Marathon 2018

กรมทรัพย์สินทางปัญญา ผนึกกำลัง กลุ่มเซ็นทรัล ปูนซิเมนต์ไทย และแอร์เอเชีย

ชวนคนไทยร่วมแสดงพลัง “ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม” ในงาน DIP Mini Marathon 2018

19 ส.ค. นี้ พร้อมกันที่กระทรวงพาณิชย์

       กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ร่วมกับกลุ่มเซ็นทรัล ปูนซิเมนต์ไทย และสายการบินแอร์เอเชีย ขอเชิญชวนประชาชนร่วมกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “DIP Mini Marathon 2018 : Stop Piracy ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม” ในวันอาทิตย์ที่ 19 สิงหาคม 2561 ณ กระทรวงพาณิชย์ เพื่อรณรงค์เรื่องการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา โดย “ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม” อันจะเป็นการสร้างความตระหนักรู้และเห็นความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญา และสร้างบรรยากาศด้านการค้าและการลงทุน ตลอดจนภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ

นายทศพล ทังสุบุตร อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า การจัดกิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “DIP Mini Marathon 2018 : Stop Piracy ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม” ในครั้งนี้ เพื่อรณรงค์สร้างจิตสำนึก

เรื่องการเคารพสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา สร้างความตระหนักรู้ และชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของทรัพย์สินทางปัญญาต่อการพัฒนาประเทศในด้านต่างๆ ทั้งยังช่วยเสริมสร้างบรรยากาศด้านการค้าและการลงทุน ตลอดจนภาพลักษณ์ที่ดีให้กับประเทศ กิจกรรมนี้จะเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างผู้เข้าร่วมกิจกรรม สร้างเครือข่ายการทำงานระหว่างบุคลากรภาครัฐ และประชาชนทั่วไป อันจะนำไปสู่ความร่วมมือในการปฏิบัติงาน และบูรณาการกิจกรรมต่างๆ เพื่อพัฒนางานด้านทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศต่อไป


กิจกรรมเดิน-วิ่งการกุศล “DIP Mini Marathon 2018 : Stop Piracy ไม่ซื้อ ไม่ขาย ไม่ใช้ของปลอม” จะแบ่งเส้นทางการวิ่งเป็น 2 ระยะ ได้แก่ Fun Run 3 กิโลเมตร และ Mini Marathon 10 กิโลเมตร ในเส้นทางกระทรวงพาณิชย์ (สนามบินน้ำ) – สะพานพระนั่งเกล้า สำหรับผู้ที่สนใจสามารถสมัครเข้าร่วมกิจกรรมได้ทางเว็บไซต์ www.fabmotion.co.th/diprun


ติดตามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook Page : DIP Mini marathon หรือสอบถามข้อมูล โทร. 02-5474696 สายด่วนกรมทรัพย์สินทางปัญญา 1368