อัพเดต!! วงเงินคุ้มครอง จากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ปรับแล้วเอามาฝากกันครับ

อัพเดต!! วงเงินคุ้มครอง จากสถาบันคุ้มครองเงินฝาก ปรับแล้วเอามาฝากกันครับ เผื่อใครยังไม่ทราบข่าว แบบนี้ใครมีเงินก้อนที่ผากไว้เยอะๆ ลองแบ่งฝากหลายๆที่เพื่อกระจายความเสี่ยงดูครับ ข้อมูลตามนี้เลยครับ


“นายสรสิทธิ์ สุนทรเกศ ผู้อำนวยการสถาบันคุ้มครองเงินฝาก เปิดเผยว่าสืบเนื่องจากที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบร่างพระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป พ.ศ. .... เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2559 นั้น "พระราชกฤษฎีกากำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครอง เป็นการทั่วไป พ.ศ. 2559” ได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 11 สิงหาคม 2559 เป็นต้นไป ทั้งนี้ จำนวนเงินฝากที่ได้รับการคุ้มครองเป็นการทั่วไป ตามที่กำหนดในพระราชกฤษฎีกา ดังกล่าว เป็นจำนวนดังต่อไปนี้ 

              

เหตุผลในการประกาศใช้พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้คือ โดยที่ภาวะเศรษฐกิจ ระบบการเงินและสถาบันการเงินภายในประเทศยังคงมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง และเพื่อเป็นการเสริมสร้างความมั่นคงและความมีเสถียรภาพทางเศรษฐกิจ และระบบสถาบันการเงินในภาพรวม ตลอดจนเสริมสร้างความเชื่อมั่นแก่ ผู้ฝากเงินและประชาชนต่อระบบสถาบันการเงินของประเทศ สมควรกำหนดจำนวนเงินฝากที่ได้รับ การคุ้มครองเป็นการทั่วไป ซึ่งเป็นการกำหนดจำนวนเงินสูงกว่าที่กำหนดไว้ในมาตรา 53 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ. 2551 จึงจำเป็นต้องตราพระราชกฤษฎีกานี้

 

ผู้สนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเรื่องการคุ้มครองเงินฝาก ได้ทางศูนย์บริการข้อมูล คุ้มครองเงินฝาก โทร.1158 และศึกษาข้อมูลได้ทางเว็บไซต์ www.dpa.or.thเครดิตข่าวจาก : http://www.dpa.or.th/ewt_news.php?nid=320


ความเห็นที่ 1
Doggee-peepo

ขอบคุณมากๆครับ ไม่กังวลเพราะมีเงินออมน้อย ฮ่าๆ

ความเห็นที่ 2
ซัก จี วร

ส่วนตัวก็แบ่งฝากไว้ หลายที่เหมือนกัน มีฝากประจำปลอดภาษี ,บัญชี ME Save เพราะดอกเบี้ยสูง 1.70% กระจายความเสี่ยงครับ

ความเห็นที่ 3
Ployzii9231

ส่วนตัวก็กระจายความเสี่ยงแบบที่ จขกท มาสักพักแล้วคjt อะไรก็เกิดขึ้นได้โดยเฉพาะเราจะโยกเงินไปฝากในบัญชีที่ดอกเบี้ยสูงๆ อย่าง คห. 2 ที่ฝากกับ me save เราก็ฝากกับที่นี้นะ คริคริ รับดอกสูงสบายๆ ไป