ถ้าเราหลับตาจดเลคเชอร์ จะเป็นยังไง ???

ลองหลับตา และนึกภาพของตัวเองว่า กำลังจดเลคเชอร์จากอาจารย์ พร้อมกับเพื่อนๆ ที่เป็นเด็กปกติในระดับชั้นมัธยม หรือมหาวิทยาลัย


คุณจะสามารถจดทัน จดได้ละเอียดตามที่อาจารย์กำลังสอนได้หรือเปล่า ??สำหรับเด็กที่พิการทางสายตาหลายคนประสบปัญหาที่จะจดให้ทันตามรายละเอียดที่อาจารย์สอนได้ เพราะการจดเป็นอักษรเบรลล์ 1 ตัวอักษรจะใช้เวลามากกว่าคนปกติเขียน 1 ตัวอักษร หากนึกภาพไม่ออก ถ้าคนปกติเขียนหนึ่งบรรทํด คนพิการทางสายตาอาจจะต้องใช้ถึง 3 บรรทัดสำหรับการเขียนด้วยอักษรเบรลล์


ทำให้เมื่อต้องจดเลคเชอร์ภายในห้องเรียน ต้องจดเป็นแบบย่อ และเมื่อมาทบทวนบทเรียนภายหลัง จะพลาดรายละเอียดสำคัญไป


ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ mem true


ด้วยเหตุนี้ ทางมูลนิธิพุทธรักษา ร่วมกับมหาวิทยาลัยมหิดล และบริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ได้พัฒนานวัตกรรม อุปกรณ์จดจำ ( MEM ) เพื่อช่วยเพิ่มสมรรถนะ ในการติดต่อสื่อสารให้กับผู้พิการทางสายตา ซึ่งเป็นนวัตกรรมใหม่ที่เป็นฝีมือคนไทย ที่สามารถใช้ทดแทนเครื่องเขียนอักษรเบรลล์ด้วยมือชนิดพกพา ( Slate and Stylus ) และสามารถทดแทน Braille Note Taker จากต่างประเทศในราคาหลักแสนได้ด้วย


อุปกรณ์จดจำ (MEM) เป็นผลงานจากกลุ่มนักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัลชนะเลิศประเภทเมล็ดพันธุ์ความคิด ในโครงการประกวด True Innovation Awards 2012

  

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ mem true


MEM ได้รับ 4 รางวัล จากการประกวดนวัตกรรมในระดับสากล คือ 

รางวัลเหรียญทอง(รางวัลพิเศษ) จากสมาคมนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์สาธารณรัฐประชาชนจีน (Chinese Innovation & Invention Society (CIIS)) 

รางวัลเหรียญเงินรางวัลเหรียญ iCAN (รางวัลพิเศษ) ด้านความโดดเด่นของการจัดแสดงนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และประกาศนียบัตรเชิดชูเกียรติพิเศษด้านนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ จากสมาคมนวัตกรรมและความก้าวหน้าด้านทักษะระดับสากลจากเมืองโตรอนโต ประเทศแคนาดา (Toronto International Society Of Innovation & Advanced Skills (TISIAS) – Canada)


อุปกรณ์จดจำ ( MEM ) นี้ มีลักษณะเป็น อักษรเบรลล์ keyboard ที่มีหน่วยความจำในตัวสามารถจดบันทึกและแสดงข้อมูลด้วยเสียง อีกทั้งสามารถใช้เป็นคีย์บอร์ด ควบคุมคอมพิวเตอร์ , สมาร์ทโฟน และแท็บเล็ต ผ่านการเชื่อมต่อ usb bluetooth ผู้ใช้งาน สามารถย้อนกลับไปฟังความถูกต้องของข้อมูล ที่จดบันทึกและส่งข้อมูลที่บันทึกไปยังอุปกรณ์ไอที เพื่อส่งต่อและแชตสื่อสารกับคนอื่นได้

ผลการค้นหารูปภาพสำหรับ mem true


ทางมูลนิธิพุทธรักษา โดยครอบครัวเจียรวนนท์ ได้สนับสนุนในการผลิตอุปกรณ์จดจำ เพื่อส่งมอบให้แก่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน และวิทยาลัยราชสุดา สถาบันอุดมศึกษาสำหรับผู้พิการของมหาวิทยาลัยมหิดล เพื่อใช้ในการเรียนการสอน ช่วยเหลือเด็กผู้พิการทางสายตาให้สามารถใช้ชีวิตร่วมกับผู้อื่น และทำให้ผู้พิการทางสายตาสามารถเข้าถึงเทคโนโลยี และใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีได้ด้วย