ลืมไม่ลง พร้อมกันทั่วประเทศ 28 สิงหาคม นี้!!

เพราะทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเธอและฉันยังเป็นสิ่งที่ฉันจำได้ไม่เคยลืม

ใครยัง “ลืมไม่ลง” มาลืมไปพร้อมกัน 28 สิงหาคม 2018