รฟท. จัดงาน วันบุรฉัตร น้อมรำลึก "บิดาแห่งกิจการรถไฟ"


เมื่อวันที่ 14 กันยายนที่ผ่านมา การรถไฟแห่งประเทศไทยจัดงาน "วันบุรฉัตร" เพื่อน้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณ และพระกรณียกิจของพลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมกำแพงเพชรอัครโยธิน อดีตผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวง พระบิดาแห่งกิจการรถไฟไทยที่มีต่อประชาชน และประเทศไทย โดยมีพิธีสงฆ์ สวดพระพุทธมนต์เพื่อทำบุญอุทิศถวาย และวางพวงดอกไม้ ณ บริเวณลานพระอนุสาวรีย์ฯ หน้าตึกบัญชาการรถไฟ


นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประธานในพิธี


คณะผู้บริหารการรถไฟแห่งประเทศไทย และแขกผู้มีเกียรติเข้าร่วมพิธี


นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม ประธานในพิธี พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานการรถไฟฯ และแขกผู้มีเกียรติ เข้าร่วมวางพวงดอกไม้ถวายความเคารพ รวมถึงรับมอบเงินจากคณะราชสกุลฉัตรชัย หม่อมราชวงศ์ศุภดิศ ดิศกุล และหน่วยงานต่างๆเพื่อสมทบทุน "บุรฉัตรมูลนิธิ" สำหรับใช้ในกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิ

นายวรวุฒิ มาลา รักษาการผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทย นำพวงดอกไม้มาถวายความเคารพ

นางสาวมณฑกาญจน์ ศรีวิลาศ หัวหน้าสำนักงานผู้ว่าการ รับมอบเงินเพื่อสมทบทุน "บุรฉัตรมูลนิธิ"


วันบุรฉัตร คือ วันคล้ายวันสิ้นพระชนม์ของ พลเอกพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระกำแพงเพชรอัครโยธิน อดีตผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวง พระราชโอรสองค์ที่ ๓๕ แห่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ กับเจ้าจอมมารดาวาด พระองค์ทรงได้รับพระมหากรุณาโปรดเกล้าให้ดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการกรมรถไฟหลวง ระหว่างปี พ.ศ. 2460 - 2469 ทรงวางรากฐานกิจการรถไฟให้เจริญก้าวหน้าในหลายๆด้าน ด้วยการนำเทคโนโลยีสมัยใหม่มาพัฒนากิจการรถไฟเพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการปฏิบัติงานด้วยพระปรีชาสามารถของพระองค์ก่อให้เกิดความเจริญก้าวหน้าแก่กิจการรถไฟเป็นคุณประโยชน์ต่อประเทศชาติ และประชาชนคนไทยอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการจัดให้มีพระราชบัญญัติจัดวางการรถไฟ ปี พ.ศ. 2465 ให้เป็นมาตรฐานสากล อันเป็นพระราชบัญญัติควบคุมคุ้มครองของการรถไฟทางหลวง รถไฟเอกชนที่ได้รับอนุญาตดำเนินการและรถไฟอุตสาหกรรมให้มาขึ้นอยู่กับสภากรรมการรถไฟ เพื่อเป็นการวางหลักการบริหารกิจการรถไฟของประเทศไทยให้มีระเบียบมากยิ่งขึ้น ทางราชการได้ตระหนักถึงพระกรุณาธิคุณอันเหลือคณานับของพระองค์ท่าน จึงกำหนดให้วันที่ 14 กันยายนของทุกปีเป็น " วันบุรฉัตร "