รวมพลังหาร 2 ลดใช้พลังงานร่วมกันด้วย Sharing Economy สนับสนุนแนวคิดกิจกรรม "Bangkok Car Free Day2018" ในวันที่ 22 ก.ย.นี้


รวมพลังหาร 2 ลดใช้พลังงานร่วมกันด้วย Sharing Economy

สนับสนุนแนวคิดกิจกรรม "Bangkok Car Free Day2018" ในวันที่ 22 ก.ย.นี้

โครงการรวมพลังหาร 2 ชูแนวคิดการใช้ร่วมกัน หรือ Sharing Economy เป็นแนวทางใหม่ในการประหยัดพลังงาน และนำทรัพยากรที่มีอยู่มาแบ่งปันเพื่อทำให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน เพื่อก้าวไปสู่ Sharing Society ซึ่งจะช่วยทำให้เกิดการลดใช้พลังงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อะไรที่สามารถแชร์กันได้ ใช้ร่วมกันได้ จึงได้รับความสนใจเรื่อยมา ซึ่งปัจจุบันเทคโนโลยีทำให้ทุกคนสามารถหาสิ่งที่ต้องการได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม และคนที่มีทรัพยากรเองก็สามารถเข้าถึงตัวคนที่ต้องการได้ง่ายขึ้น จึงทำให้เกิดการใช้ร่วมกัน รวมถึงการเดินทางในรูปแบบ (Car Pool) คาร์พูล “ทางเดียวกัน ไปด้วยกัน” ยกตัวอย่างเช่นถ้ามีคนที่ทำงานที่เดียวกัน บ้านใกล้กัน เดินทางโดยใช้เส้นทางเดียวกันเราก็สามารถใช้วิธีแชร์รถคันเดียวกันเพื่อไปทำงานด้วยกันได้

โดยเปรียบเทียบ รถยนต์ 1500 ซีซี 1 คัน ใช้น้ำมันประมาณ 1 ลิตร/12 กม. ถ้าคน 4 คน ขับรถคนละคันจากจุดเริ่มต้นเดียวกันไปสู่จุดหมายเดียวกันด้วยระยะทาง 24 กม. จะต้องใช้น้ำมันถึง 8 ลิตร แต่ถ้าคน 4 คนใช้รถร่วมกันเดินทางไปด้วยกัน จะใช้รถเพียงคันเดียวและใช้น้ำมัน 2.5 – 3 ลิตรเท่านั้น ลดการสิ้นเปลืองน้ำมันได้ถึง 5 ลิตร เลยทีเดียว และปัจจุบันทุกวันที่เราต้องเดินทางออกไปทำงานหรือธุระต่างๆ การใช้รถยนต์ 1 คันต่อ 1 คน นั้น เป็นการใช้ทรัพยากรน้ำมันที่ค่อนข้างสูง โดยมีค่าใช้จ่ายต่างๆ ตามมาอีกมากมาย ทั้งค่าทางด่วน,ค่าที่จอดรถ สารพัดค่าใช้จ่าย ซึ่งน่าจะดีกว่าไหมหากรถ 1 คัน สามารถใช้เดินทางพร้อมกันได้ทีละหลายคน อาทิ การใช้ระบบรถขนส่งมวลชนในรูปแบบต่างๆ เพื่อเป็นแชร์การใช้ทรัพยากรร่วมกัน

ซึ่งในวันที่ 22 กันยายน 2561 นี้ โครงการรวมพลังหาร 2 สนับสนุนแนวคิดกิจกรรมรณรงค์ "Bangkok Car Free Day 2018" ซึ่งเป็นวันปลอดรถสากล หรือ Word Car Free Day ที่เมืองใหญ่ ทั่วโลกจะร่วมกันแสดงเจตนารมณ์ลดการใช้รถยนต์ส่วนบุคคล โดยให้หันมาใช้ระบบรถขนส่งมวลชน หรือรถจักรยาน หรือการเดินทางในรูปแบบ (Car Pool) คาร์พูล “ทางเดียวกัน ไปด้วยกัน” เพื่อลดปริมาณรถยนต์บนท้องถนน อันส่งผลถึงการลดปัญหามลพิษทางอากาศจากยานพาหนะและปัญหาการจราจรและลดการเกิดอุบัติเหตุ ทั้งนี้ยังมุ่งหวังให้ผู้ขับรถยนต์บางส่วนได้ปรับเปลี่ยนรูปแบบ การเดินทาง เพื่อลดการใช้พลังงาน ลดภาวะโลกร้อน ลดปัญหามลพิษทางอากาศและเสียง บรรเทาปัญหาจราจร และตระหนักถึงความสำคัญในการสนับสนุนการใช้ระบบรถขนส่งมวลชน เพื่อสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีและช่วยการลดใช้พลังงานร่วมกัน 

สามารถติดตามกิจกรรมดีๆได้ที่ Facebook Page : www.facebook.com/eppohan2 และสามารถติดตามกิจกรรม และสาระดีๆ ของ “โครงการรวมพลังหาร 2 ประหยัดชัวร์” ได้ทุกช่องทางทั้ง website : www.eppohan2.com, Facebook Page : www.facebook.com/eppohan2, Instagram : Instagram/eppohan2 และ Youtube : eppohan2