ระบบขนส่งเชื่อมต่อในเมืองแร็งส์

ประเทศฝรั่งเศส นอกจากจะมีการพัฒนารรถไฟความสูง และสถานีรถไฟแล้ว ยังมีการต่อยอดและเชื่อมต่อระบบขนส่งอย่างครบวงจร เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้โดยสาร ขนส่งผู้โดยสารให้ถึงจุดหมาย


เมืองแร็งส์ เป็นเมืองเล็ก ๆ ทางตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศฝรั่งเศส พื้นที่แห่งประวัติศาสตร์ในการยึดครองของอาณาจักรโรมัน เป็นสถานที่ราชาภิเษกของกษัตริย์ฝรั่งเศส ต่อมากลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญทางประวัติศาสตร์และโบราณคดี มีสถาปัตยกรรมสวยงาม แต่นอกจากความสวยงามแล้ว ยังมีชื่อเสียงด้านการผลิตแชมเปญ

 

ความสวยงามของเมืองแร็งส์ ทำให้ชาวฝรั่งเศสและทั่วยุโรปที่เดินทางมาท่องเที่ยวเมืองนี้กันต่อเนื่อง และส่วนใหญ่นิยมใช้รถไฟความเร็วสูงเป็นหลัก เพราะห่างจากกรุงปารีสราว 130 กิโลเมตร ซึ่งระบบขนส่งเชื่อมต่อจากสถานีรถไฟเข้าไปในสถานที่สำคัญของเมืองแร็งส์ ที่มีรถโดยสาร รถรางไฟฟ้าหรือรถแทรม และรถบัสให้บริการ


จุดเด่นคือ เส้นทางของรถแทรมจะไม่ทำลายทัศนียภาพของเมือง เพราะมีระบบเพนโทกราฟ เพื่อจ่ายไฟบนตัวรถ เฉพาะเส้นทางนอกเมืองเท่านั้น เมื่อรถวิ่งเข้าเมืองจะปลดเพนโทกราฟลง และใช้ไฟฟ้าจากราง โดยใช้เวลาปลดช่วงที่ผู้โดยสารขึ้น-ลงรถ 

รถแทรมของที่นี่ถูกดีไซน์ขบวนรถเป็นรูปขวดแชมเปญ เพราะเมืองนี้ขายสินค้าแชมเปญเป็นสินค้าหลัก โดยมีการผสมผสานวัฒนธรรมท้องถิ่นกับเทคโนโลยีได้อย่างลงตัว

 

ที่เมืองแรงส์ จะมีบริษัทเดียวที่ให้บริการขนส่งสาธารณะ ทั้งรถแทรม และรถบัส เพื่อให้การเชื่อมโยงระบบเข้ากันได้ง่าย


แม้เมืองแร็งส์จะมีประชากรเพียง 3 แสนคน แต่มีการใช้บริการสูงถึง 45 ล้านเที่ยวคนต่อปี เนื่องจากนักท่องเที่ยวที่เดินทางมาจำนวนมาก ขณะที่คนท้องถิ่นก็เดินทางไปทำงานในปารีสด้วยบริการรถไฟความเร็วสูง ที่ใช้เวลาเพียง 45 นาที ระบบขนส่งจึงมีความจำเป็นอย่างมาก จะเห็นได้ว่า เมื่อเกิดสถานีรถไฟความเร็วสูง จะต้องมีการเชื่อมต่อการเดินทางไปยังจุดสำคัญ เพื่อส่งต่อผู้โดยสารให้ไปถึงจุดหมายได้เพียงพอและสอดคล้องกับเวลาของรถไฟความเร็วสูงทุกขบวน


ที่มา: TNN24