พลิกโฉมการเดินทาง แก้ปัญหาระบบคมนาคม

ด้วยอัตราการเติบโตของจำนวนประชากร และมีการขยายตัวโดยเฉพาะเมืองหลักที่มีบทบาททั้งด้านเศรษฐกิจการท่องเที่ยว ส่งผลให้เกิดปัญหาการจราจรและขนส่ง เช่น ความไม่ปลอดภัยในการเดินทาง รวมถึงอุปสรรคในการให้บริการรถโดยสารสาธารณะ ทั้งทางล้อ ราง เรือ ยังไม่สามารถเป็นโครงข่ายอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

ONE TRANSPORT ระบบขนส่งเพียงหนึ่งเดียว

ด้วยนโยบายพัฒนาขนส่งอย่างก้าวกระโดด รัฐบาลตั้งเป้าพัฒนาระบบการคมนาคม ทั้งทางบก ทางน้ำ และทางอากาศจะต้องเป็นหนึ่งเดียวกัน วันนี้ประเทศไทยจึงเดินหน้าปฏิรูประบบรถสาธารณะอย่างต่อเนื่อง และเป็นครั้งแรกที่ได้พัฒนาแผนการคมนาคมขนส่งเชื่อมโยงครบทุกมิติ

โดยระบบขนส่งทางราง ได้มีการเปิดก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าโมโนเรล 2 สายแรกของไทยเป็นที่เรียบร้อยและอยู่ระหว่างดำเนินการก่อสร้างโครงการรถไฟฟ้าสายสีชมพู ช่วงแคราย - มีนบุรี และ สายสีเหลือง ลาดพร้าว - สำโรง ถือเป็นการเชื่อมต่อการเดินทางในกรุงเทพและปริมณฑลให้ทั่วถึงกัน เสริมสร้างความสามารถในการแข่งขันทางด้านเศรษฐกิจ พร้อมยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชน บรรเทาปัญหาการจราจรอย่างเร่งด่วน คาดว่าเปิดบริการได้เร็วสุดภายในปี 2564 ขณะเดียวกัน ยังได้เตรียมอนุมัติลงทุนระบบรถไฟความเร็วสูงจากกรุงเทพฯ ไปเหนือ อีสาน ใต้ ซึ่งจะช่วยเพิ่มการขนส่งสินค้าและคนเพิ่มขึ้นได้ถึง 4 เท่า เชื่อมสนามบินดอนเมืองสุวรรณภูมิ และ อู่ตะเภา

ระบบการขนส่งทางบก เริ่มดำเนินโครงการลงทุนสร้างมอเตอร์เวย์หลายเส้นทาง ทั้งกรุงเทพฯ - พัทยา ขยายไปถึงมาบตาพุด สร้างมอเตอร์เวย์ บางปะอิน - โคราช มอเตอร์เวย์ นครปฐม - ชะอำ ซึ่งอยู่ระหว่างก่อสร้างและอนุมัติโครงการ ถือเป็นการพลิกโฉมการเดินทางครั้งสำคัญของประเทศ ช่วยแก้ปัญหาระบบคมนาคม รวมถึงการพัฒนามาตรฐานรถโดยสาร อาทิ เปลี่ยนรถโดยสารสาธารณะขนาดเล็กเข้ามาให้บริการทดแทนรถตู้ พัฒนารถโดยสารประจำทางของไทยภายใต้ มาตรฐานและประสิทธิภาพขั้นสูงสุด

เทคโนโลยีดิจิทัล ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการขนส่ง

การใช้เทคโนโลยีทันสมัยเข้ามาอำนวยความสะดวกด้านการเดินทาง คือ อีกมิติใหม่ของการช่วยเสริมประสิทธิภาพระบบการคมนาคมขนส่ง วันนี้หากคุณเป็นลูกค้ารถโดยสารสาธารณะ คุณสามารถใช้ Application ได้อย่างหลากหลาย อาทิ DLT Taxi OK ที่สามารถเรียกรถแท็กซี่ร้องเรียนคนขับได้อย่างสะดวก รวดเร็ว หรือ Smart Bus Terminal : Application ที่สามารถเป็นเพื่อนผู้เดินทาง ผู้ใช้สามารถเช็กระยะทางรถโดยสารสาธารณะ เช็กเวลา เช็กสถานี และเช็กความเร็วรถด้วยการบริหารภาครัฐที่มีคุณภาพเชื่อมโยงอย่างมืออาชีพ สิ่งเหล่านี้ คือเรื่องที่เกิดขึ้น และพร้อมให้บริการประชาชนอย่างมีประสิทธิภาพ

การปฏิรูประบบรถสาธารณะเพื่อความปลอดภัย เป็นมาตรฐานทั้งระบบ เริ่มแล้ววันนี้

คลิกชม https://www.youtube.com/watch?v=g6DniHTtQ-g