เชิญมาชม ชิม ช้อป สินค้าภายในงาน สุนทรีย์ภูษา ผสานภูมิปัญญาสู่สากล ประจำปี ๒๕๖๑


เชิญมาชม ชิม ช้อป สินค้าภายในงาน สุนทรีย์ภูษา ผสานภูมิปัญญาสู่สากล ประจำปี ๒๕๖๑ พบกับผู้ประกอบการผ้าทออันเลื่องชื่อของจังหวัดลำพูนเชิญชมแฟชั่นโชว์ผ้าทอลำพูนที่สวยงามตระการตาและกิจกรรมมากมายพร้อมมอบรางวัลแก่ผู้โชคดีทุกวันมาชิมอาหารเลื่องชื่อ มาช็อปหัตถกรรมพื้นบ้านอันเลื่องลือ ตั้งแต่วันที่๒๒-๒๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดลำพูน ขาช้อปไม่ควรพลาด จัดโดยสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดลำพูน ภายใต้โครงการ “ไทยนิยม ยั่งยืน”