สายรักสัตว์มีเสียตังค์! ขึ้นทะเบียนหมา - แมว จ่ายตัวละ 450 บาทthisshop ช้อปปิ้งออนไลน์ ผ่อนสินค้าออนไลน์ หลังจากมีการทบทวนป้องกันการทารุณกรรมสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ปี 2557 ยังไม่ปรากฏบทบัญญัติ ต้องให้เจ้าของสัตว์นำสัตว์ไปลงทะเบียนเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการปล่อยปละละเลยสัตว์ รวมไปถึงการนำสัตว์ไปทิ้งเป็นสัตว์พเนจรเดือดร้อนชุมชน รวมถึงตัวสัตว์เองที่ถูกทิ้งให้อดอาหาร ให้ถูกรถชน ทำให้เกิดปัญหาตามมา
เพื่อเป็นการแก้ปัญหาที่ดีต่อสังคม ไม่ปล่อยให้สัตว์ไปก่อสร้างความรำคาญกับผู้อื่นจึงต้องนำไปขึ้นทะเบียนสำหรับค่าใช้จ่าย ซึ่งจะมีดังต่อไปนี้ 1.ค่าคำร้องขอขึ้นทะเบียน ฉบับละ 50 บาท 2.ค่าสมุดประจำสัตว์ 100 บาท 3.ค่าเครื่องหมายประจำตัวสัตว์ ตัวละ 300 บาท
หลังจากได้ลองไปสัมภาษณ์เหล่าผู้เลี้ยงหมา - แมว กลับพบว่าเห็นด้วยที่จะมีการบังคับใช้กฎนี้ เพราะช่วยให้เกิดการควบคุมดูแลและไม่ทอดทิ้งสัตว์เลี้ยงและไม่ปล่อยให้ไปเดือดร้อนกัดใครเข้า ราคา 450 บาทถือว่าไม่สูงมากหากลองมาเทียบกับค่าปรับแล้ว และเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ที่มีสัตว์เลี้ยงจะเห็นด้วย
แต่มีเจ้าของสัตว์เลี้ยงคนหนึ่งได้ให้ความเห็นว่า ที่บ้านเลี้ยงหมาและแมวรวม 3 ตัว ตนรู้สึกกังวลที่จะต้องมารับภาระในการดูแลค่าขึ้นทะเบียน ประกอบกับยังต้องมาเสียเงินดูแลค่าวัคซีน ค่าอาหารของหมาแมวอยู่แล้ว แต่ก็ไม่ถึงกับคัดค้าน แต่ตนคิดว่าการบังคับใช้นี้อาจทำให้คนนำหมาแมวมาทิ้งกันมากขึ้น และวัดหลายๆแห่งก็เป็นแหล่งรวมของหมาแมวที่ถูกคนนำมาทิ้งอยู่แล้ว หากมากเกินไปก็อาจเป็นแหล่งเพาะเชื้อโรคได้  thisshop ช้อปปิ้งออนไลน์ ผ่อนสินค้าออนไลน์