อีอีซี ชื่อนี้มีอะไร

เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก หรือ อีอีซี ไม่ใช่เรื่องไกลตัว หรือเป็นแค่เรื่องเฉพาะสำหรับคน 3 จังหวัดที่เกี่ยวข้อง คือ ฉะเชิงเทรา ชลบุรี และระยอง แต่ในความเป็นจริง อีอีซีเกี่ยวพันกับทุกคนในประเทศไทย เพราะเป็นความหวังใหม่ในการพลิกฟื้นเศรษฐกิจของชาติให้เป็นแหล่งลงทุนที่ทั่วโลกต้องสนใจ ซึ่งจะเป็นการเปลี่ยนหน้าประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่งของประเทศด้วย


ก่อนหน้านี้มีคำถามว่า อีอีซีให้อะไรกับคนไทยที่อยู่นอกพื้นที่จังหวัดที่เกี่ยวข้อง ปัจจุบันเมื่อโครงการเดินหน้าไป ประโยชน์ของโครงการก็เริ่มเห็นชัดขึ้นเรื่อย ๆ โดยเฉพาะเรื่องของการจ้างงาน และการเกิดขึ้นของอาชีพการงานใหม่ ๆ ซึ่งงานจำนวนมากต้องการแรงงานที่มีความสามารถใหม่ ๆ ที่บางอย่างอาจไม่เคยมีการสอนในสถาบันการศึกษาของไทยมาก่อน เช่นงานที่เกิดจากการใช้เทคโนโลยีชั้นสูงที่มาพร้อมกับ 10 อุตสาหกรรมเป้าหมาย ได้แก่ หุ่นยนต์เพื่ออุตสาหกรรม การบินและโลจิสติกส์ ชีวภาพและเคมีชีวภาพ ดิจิทัล การแพทย์ครบวงจร ยานยนต์สมัยใหม่ อิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ การท่องเที่ยวกลุ่มรายได้ดีและท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ เกษตรและเทคโนโลยีชีวภาพ และการแปรรูปอาหาร รวมถึงอุตสาหกรรมเพื่อการป้องกันประเทศ ซึ่งอุตสาหกรรมเหล่านี้จะมีนักลงทุนจากทั่วโลกเข้ามาลงทุนในประเทศไทย โดยจะนำทั้งเทคโนโลยีและองค์ความรู้มาถ่ายทอดให้คนไทยด้วย ซึ่งภาคการศึกษาของไทยก็จะได้รับประโยชน์ในส่วนนี้เช่นกัน  โครงการนี้ยังส่งผลถึงการขยายตัวของธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพราะจะมีคนทำงานทั้งคนไทยและต่างชาติเข้ามาอยู่อาศัยเพิ่มขึ้น ความต้องการที่อยู่อาศัยก็มากขึ้นตามกันไป


สิ่งสำคัญในการผลักดันโครงการอีอีซีให้ประสบความสำเร็จก็คือ โครงสร้างพื้นฐานการคมนาคม ที่จะรองรับเรื่องของการขนส่งหรือโลจิสติกส์ อันเป็นหัวใจสำคัญของการทำธุรกิจหรืออุตสาหกรรม จึงมีการลงทุนโครงสร้างพื้นฐานใหม่ ๆ อย่างครบวงจร อาทิ รถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบิน คือ ดอนเมือง สุวรรณภูมิ และอู่ตะเภา โดยจะเชื่อมกับ Airport Rail Link ที่มีอยู่เดิม รวมถึงโครงการพัฒนาระบบคมนาคมทางบก ทางน้ำ และอากาศ เช่น มอเตอร์เวย์ ท่าเรือน้ำลึกมาบตาพุดเฟส 3 ท่าเรือแหลมฉบังเฟส 3 และท่าเรือสัตหีบ นอกจากนั้นก็ยังมีการพัฒนาเมืองต่าง ๆ ที่จะค่อย ๆ เกิดขึ้นตามมาหากโครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เสร็จจะยิ่งเป็นปัจจัยสำคัญทั้งทางด้านธุรกิจและการท่องเที่ยว โดยเฉพาะความสามารถในการรองรับนักท่องเที่ยวได้หลากหลายรูปแบบมากขึ้น ประชาชนจะมีรายได้จากการท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น


ที่สุดแล้วพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออกจะเป็นศูนย์กลางเศรษฐกิจระดับภูมิภาคอย่างที่รัฐบาลตั้งเป้าหมายไว้ นอกจากนี้โครงการอีอีซียังจะเป็นโมเดลสำหรับการพัฒนาในส่วนอื่น ๆ ของประเทศต่อไปด้วย


แม้การพัฒนาจะไม่ได้เกิดขึ้นทันทีตอนนี้ แต่ภายใน 2-3 ปีจากนี้ก็จะเริ่มเห็นผลงานของโครงการอีอีซีเป็นรูปธรรมมากขึ้น โดยเฉพาะเมื่อรถไฟความเร็วสูงเชื่อม 3 สนามบินที่เปิดประมูลก่อนเพื่อน จะสามารถให้บริการได้ในปี 2566 ตั้งตารอ!