NPS สนับสนุนกิจกรรม “พกถุงผ้า รับยากลับบ้าน”

บริษัท เนชั่นแนล เพาเวอร์ ซัพพลาย จำกัด (มหาชน) หรือ เอ็นพีเอส ผู้ผลิตไฟฟ้าจากพลังงานปลูกได้ มอบถุงผ้าใส่ยาให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล ในพื้นที่รอบโรงไฟฟ้าชีวมวลเอ็นพีเอส อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ในกิจกรรม “พกถุงผ้ารับยากลับบ้าน” โดยถุงผ้าส่วนหนึ่งมาจากการบริจาคของพนักงานเอ็นพีเอส เพื่อให้ประชาชนผู้มารับบริการที่ไม่ได้นำถุงผ้ามาไดัรับความสะดวก ลดปัญหาภาวะโลกร้อนและรักษาสิ่งแวดล้อม