"สร้างจุดแข็ง ลดจุดอ่อน ให้ อสม."

"สร้างจุดแข็ง ลดจุดอ่อน ให้ อสม."


เอไอเอส สร้างแอปพลิเคชันอสม.ออนไลน์ แก้ไขจุดอ่อนสาธารณสุข


Cr spring news ช่อง 19