สัมมนา: วิเคราะห์ทำเลทองและการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินปี 62วันพฤหัสบดีที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562  ณ โรงแรม สวิสโฮเต็ล เลอ คองคอร์ด ถ.รัชดาภิเษก

สัมมนา: วิเคราะห์ทำเลทองและการเปลี่ยนแปลงราคาที่ดินปี 62 ราคาที่ดินทั่วกรุงเทพฯ และท่านจะได้ทราบถึงทำเลไหนเด่น จากราคาที่ดินที่แพงสุด และถูกสุด รวมไปถึงทำเลที่กำลังมาแรง หรือมีการเติมโตขึ้นมาอย่างต่อเนื่อง อีกด้วย


รายละเอียด

Update ราคาที่ดิน 2562

ราคาที่ดินตามแนวรถไฟฟ้า ยังซื้อได้อีกไหม?

ราคาที่ดิน ทำเล รถไฟฟ้า วิทยากรจาก รฟม. ร.ฟ.ท. BTS

ราคาที่ดินใน อดีต ปัจจุบัน อนาคต ทำเลใดที่น่าจับตา

หัวข้ออบรม 

  • การเปลี่ยนแปลงราคาที่ดิน ทั่วกรุงเทพฯ ย้อนหลัง 5 - 10 ปี ถึงปัจจุบัน
  • 10 ทำเลเด่นของราคาที่ดินแพงสุด และถูกสุด 
  • ทำเลที่มีการเพิ่มขึ้นของราคาอย่างรวดเร็ว ในช่วง 24 ปีที่ผ่านมา
  • ตัวอย่างแปลงที่ดินราคาประเมินราชการ แตกต่างจากราคาตลาด
  • วิเคราะห์พื้นที่ ที่มีศักยภาพสูง และสามารถ จัดประโยชน์ใช้สอยได้ดี ตามการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ทางการเงินการพัฒนาโครงการ
  • ผลกระทบต่อราคาที่ดินจาก การสร้าง สาธารณูปโภคใหม่/ถนนตัดใหม่/รถไฟฟ้า


ค่าลงทะเบียน

ท่านละ 6,500 ไม่รวม Vat 7 %

นิติบุคคลสามารถหัก ณ ที่จ่าย 3%

ในกรณีนิติบุคคล ค่าใช้จ่ายในการอบรมสามารถหักลดหย่อนภาษีได้ 200%


ลงทะเบียน : https://www.trebs.ac.th/th/detail.php?id=16


Tag : ราคาที่ดินราคาที่ดิน 62 , ราคาที่ดิน ตามแนวรถไฟฟ้า , Update ราคาที่ดิน 62 ,วิเคราะห์ทำเลทองการเปลี่ยนแปลง ราคาที่ดินปี 62, ที่ดินทำเลทองที่ดิน ทำเลน่าลงทุน