กระหึ่ม JAPAN! ม.ศรีปทุม เข้ารับรางวัล Outstanding ICT Education Award 2018
ที่สุดแห่งความภาคภูมิใจของชาว SPU ผู้บริหารมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้ารับรางวัลระดับนานาชาติ Outstanding ICT Education Award  ​2018  ณ  ประเทศญี่ปุ่นASOCIO ซึ่งเป็นสมาพันธ์​ภาคอุตสาหกรรม​ทางด้านไอที ที่ประกอบไปด้วยสมาชิกผู้แทนภาคอุตสาหกรรมไอที และผู้แทนจากภาครัฐรวม 24 ประเทศในแถบภูมิภาคเอเชีย-โอเชียเนีย จัดการประชุมใหญ่ ASOCIO Digital Summit​ 2018 ขึ้นระหว่างวันที่ 6 - 9 พฤศจิกายน 2561 ณ  ประเทศญี่ปุ่น ซึ่งภายในงานได้มีพิธีมอบรางวัล Outstanding ICT Education Award ให้กับมหาวิทยาลัยศรีปทุม ในฐานะเป็นองค์กรที่มีผลงานการพัฒนาด้าน IT มาอย่างยาวนาน  โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม เข้ารับมอบรางวัล ดังกล่าวภายหลังการเข้ารับรางวัล ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม กล่าวว่า ผลงานที่มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้รับการเสนอชื่อเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ มาจากผลงานการพัฒนาด้าน IT มาอย่างยาวนาน ได้รับรางวัลดีเด่นด้าน e-learning ,รางวัลต้นแบบด้านการใช้ Technology Enhanced Learning รวมถึงการใช้​เทคโนโลยี​ในการบริหารจัดการมหาวิทยาลัยอย่างเต็มรูปแบบ และผลิตบัณฑิต​คุณภาพทางด้าน IT ออกไปรับใช้สังคมเป็นจำนวนมาก ซึ่งเป็นผลมาจาก​วิสัยทัศน์​ ของ ดร.รัชนีพร พุคยาภรณ์ พุกกะมาน อธิการบดี และความร่วมมือร่วมแรงร่วมใจของคณะผู้บริหาร คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยศรีปทุม ทุกภาคส่วน นอกจากนี้ต้องขอขอบคุณทางสมาคม ATI ที่เป็นผู้เสนอชื่อมหาวิทยาลัยศรีปทุมในการเข้ารับรางวัลในครั้งนี้ นับเป็นความภาคภูมิใจของชาว SPU อีกวาระหนึ่ง