โรงพยาบาลจุฬาฯ ชวนชายไทยตรวจต่อมลูกหมากฟรี

โรงพยาบาลจุฬาฯ ชวนชายไทยตรวจต่อมลูกหมากฟรี!!

ใน "โครงการรณรงค์การตรวจสุขภาพของต่อมลูกหมากให้ชายสูงอายุ

เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2561"

 

ดำเนินโครงการ รณรงค์การตรวจสุขภาพของต่อมลูกหมากให้ชายสูงอายุ มาอย่างต่อเนื่อง สำหรับ โรงพยาบาลจุฬาฯ คและในครั้งนี้ได้จัดกิจกรรมตรวจสุขภาพต่อมลูกหมากฟรีบริการประชาชนอีกเช่นเคย เนื่องจากปัจจุบันพบว่าชายไทยที่มีอายุ 50 ปีขึ้นไป มีโอกาสเสี่ยงเป็นโรคต่อมลูกหมากโตประมาณร้อยละ 50 และเมื่อมีอายุ 70-80 ปี มีโอกาสพบมากขึ้นถึงร้อยละ 75 ซึ่งคนไข้ต่อมลูกหมากโตจำนวนมากกว่าครึ่ง จะมีอาการแสดง ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาสุขภาพเรื้อรังตามมา นอกจากนั้นอุบัติการณ์การเกิดมะเร็งต่อมลูกหมากยังพบสูงขึ้นตามอายุที่เพิ่มขึ้นอีกด้วย

ดังนั้นเพื่อเป็นการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความอาลัยแด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9 หน่วยงานศัลยศาสตร์ระบบปัสสาวะ โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์

นำโดย นพ. จุลินทร์ โอภานุรักษ์ อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และทีมแพทย์พยาบาลร่วมตรวจสุขภาพต่อมลูกหมากให้กับประชาชนผู้ที่สนใจเข้าร่วมในงาน "โครงการรณรงค์การตรวจสุขภาพของต่อมลูกหมากให้ชายสูงอายุเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล แด่ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช 5 ธันวาคม 2561"

          ภายในงานจะมีการประชุมเผยแพร่ความรู้ การตรวจร่างกาย และบริการเจาะเลือดเพื่อหาระดับ serum PSA โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ จำนวน 150 ท่าน ในวันที่ 5 ธันวาคม 2561 เวลา 8.00 - 12.00 น. ณ ตึก ภปร. ชั้น 18 สำหรับผู้สนใจ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสำรองที่นั่งล่วงหน้าที่โทรศัพท์ 086-036-0217